FilmCentrum Väst

FCV.jpeg

Är du driven, bra på att organisera och älskar film?

Vill du vara med och utveckla vår framtida organisation och verksamhet?

Vi, Filmcentrum Väst, är en förening som drivs av filmare för filmare!

Din roll är att tillsammans med styrelsen ta fram en vision för FCV och bygga upp en verksamhet som utgör ett community där filmare stöttar varandra genom exempelvis nätverksträffar, kompetensutveckling och arbetsmöjligheter utifrån behov. Alltför många unga filmare lämnar regionen idag - det vill vi ändra på! Det ska vara roligt och lättare att göra film i västra Sverige.

Som verksamhetsledare kommer du kommunicera med både enskilda filmare och organisationer, utveckla former för samverkan med existerande filmaktörer kring utrustning, kompetensutveckling, distribution, med mera. Vi tänker oss att du är en social person som kan skapa möjligheter tillsammans med och för filmskapare.

Tid: april-dec 2022 projektanställning. Därefter möjlighet till tillsvidareanställning.

Var: Våra lokaler ligger i Viktoriahuset (Hagabion), Linnégatan 21 i Göteborg.

Anställningsgrad: deltid, 40-60% efter överenskommelse

Ansök genom att maila oss ditt CV, referenser och personligt brev senast 20 mars (kontakt@filmcentrumvast.se). I brevet får du gärna berätta om dina idéer för att stärka och bygga communityt för professionella filmare i Västsverige.

Vid frågor når du oss på kontakt@filmcentrumvast.se.

Nystarten sker med stöd från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

 


 

FilmCentrum Väst - av filmare för filmare
FilmCentrum Väst (ideell förening) är en centrumbildning för filmare i Västsverige, en plattform där professionella och semiprofessionella filmskapare kan organisera sig, stötta varandra i sitt filmskapande och samverka för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden.

Ett sammanhang för oss som vill utvecklas och arbeta professionellt som filmskapare i Västsverige.

 

Detta innebär att vi tillsammans: 

- Utvecklar en fysisk mötesplats i Viktoriahuset (Hagabion) där medlemmarna kan ses och samverka, och även hyra skrivbordsplats 
- Ger varandra råd, tips och handledning både i filmskapande och i kontakten med konsulenter och produktionsbolag
- Stöttar nya professionella filmare, exempelvis genom mentorskap
- Initierar fortbildningsinsatser i samverkan med andra parter
- Samverkar med andra filmaktörer kring utrustning, kompetensutveckling, distribution, med mera


Under våren 2021 har föreningen genomgått en nystart, med ny styrelse och en arbetsgrupp vars mål är att bedriva en verksamhet utifrån medlemmarnas behov och samtidens utmaningar. 

 


Kulturrådets definition av centrumbildningar
"Kultur av hög kvalitet som säkrar professionella kulturaktörers villkor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Med centrumbildningar menar vi medlemsbaserade organisationer som arbetar nationellt inom olika konstområden och bland annat har arbetsförmedlande insatser för att stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden."

 

Exempel på centrumbildningar är Musikcentrum, Danscentrum och Teatercentrum.

Mer om centrumbildningarna hittar du på www.centrumbildningarna.se.

 

Medlemskap
Medlemmar kan alla bli som är professionella eller semiprofessionella filmskapare som stöttar föreningens ändamål. Med det syftas personer med ambitionen att livnära sig på sitt filmskapande. 

Medlemsavgiften är 300 kr per år.


Som medlem får du inbjudan till föreningens evenemang, mötesplats och stödstrukturer. 
Du får också möjlighet att hyra en subventionerad arbetsplats om en sådan är tillgänglig.
Du har rösträtt vid årsmötet. 

Du kan även bli stödmedlem i föreningen, för 100 kr per år. Där det inte finns något krav på att du är professionell filmare. Som stödmedlem får du inbjudan till föreningens evenemang och nyhetsbrev.

Frågan om att anta en medlem avgörs av styrelsen på nästkommande styrelsemöte, varpå du får ett mail med inbetalningsuppgifter.
 

Styrelse

Styrelseordförande Karin Dalborg

Kassör Golaleh Azad

Styrelseledamot Roozbeh Behtaji

Styrelseledamot Gorki Glaser-Müller

Styrelseledamot Victor Nyåker

Suppleant Astrid Söderberg

Suppleant Beatrice Dehkordi Martinez

Kontakt
FilmCentrum Väst har sina lokaler i Viktoriahuset, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg 

Vid frågor, maila filmcentrumvast.info@gmail.com