FilmCentrum Väst

FCV logga.jpeg

FilmCentrum Väst - av filmare för filmare
FilmCentrum Väst (ideell förening) är en centrumbildning för filmare i Västsverige, en plattform där professionella och semiprofessionella filmskapare kan organisera sig, stötta varandra i sitt filmskapande och samverka för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden.

Ett sammanhang för oss som vill utvecklas och arbeta professionellt som filmskapare i Västsverige.

 

Detta innebär att vi tillsammans: 

- Utvecklar en fysisk mötesplats i Viktoriahuset (Hagabion) där medlemmarna kan ses och samverka, och även hyra skrivbordsplats 
- Ger varandra råd, tips och handledning både i filmskapande och i kontakten med konsulenter och produktionsbolag
- Stöttar nya professionella filmare, exempelvis genom mentorskap
- Initierar fortbildningsinsatser i samverkan med andra parter
- Samverkar med andra filmaktörer kring utrustning, kompetensutveckling, distribution, med mera


Under våren 2021 har föreningen genomgått en nystart, med ny styrelse och en arbetsgrupp vars mål är att bedriva en verksamhet utifrån medlemmarnas behov och samtidens utmaningar. 

 


Kulturrådets definition av centrumbildningar
"Kultur av hög kvalitet som säkrar professionella kulturaktörers villkor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Med centrumbildningar menar vi medlemsbaserade organisationer som arbetar nationellt inom olika konstområden och bland annat har arbetsförmedlande insatser för att stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden."

 

Exempel på centrumbildningar är Musikcentrum, Danscentrum och Teatercentrum.

Mer om centrumbildningarna hittar du på www.centrumbildningarna.se.

 

Medlemskap
Medlemmar kan alla bli som är professionella eller semiprofessionella filmskapare som stöttar föreningens ändamål. Med det syftas personer med ambitionen att livnära sig på sitt filmskapande. 

Medlemsavgiften är 300 kr per år.


Som medlem får du inbjudan till föreningens evenemang, mötesplats och stödstrukturer. 
Du får också möjlighet att hyra en subventionerad arbetsplats om en sådan är tillgänglig.
Du har rösträtt vid årsmötet. 

Du kan även bli stödmedlem i föreningen, för 100 kr per år. Där det inte finns något krav på att du är professionell filmare. Som stödmedlem får du inbjudan till föreningens evenemang och nyhetsbrev.

Frågan om att anta en medlem avgörs av styrelsen på nästkommande styrelsemöte, varpå du får ett mail med inbetalningsuppgifter.
 

Styrelse

Styrelseordförande Jonas Eskilsson

Kassör Roozbeh Behtaji

Styrelseledamot Matilda Wikingson

Styrelseledamot Gorki Glaser-Müller

Styrelseledamot Victor Nyåker

Suppleant Astrid Askberger

Suppleant Adam Starsmark

Kontakt
FilmCentrum Väst har sina lokaler i Viktoriahuset, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg 

Vid frågor, maila filmcentrumvast.info@gmail.com

 


 

  • Facebook
  • Instagram Social Ikon