top of page
Skärmavbild 2024-02-04 kl. 16.11.50.png

AI Audiovisual Lab

Generativ AI för audiovisuell medieproduktion

Under våren ger FCV i samarbete med bla Kulturakademin kursen AI Audiovisual Lab för att introducera och utveckla nya arbetssätt för film, spel, eller bild och formområdet med generativ AI. Kursen introducerar generativ AI, ger exempel på nya möjligheter och processer och arbetssätt, diskuterar konsekvenser för kreativa sektorer och ger deltagare möjlighet att relatera tekniska möjligheter baserade på aktuell forskning till den egna arbetsprocessen. Kursen avslutas med en publik diskussion med branschföreträdare kring vilken roll generativ AI kan och bör spela i framtida audiovisuell produktion.
 

Kursen syftar till att ge deltagare:

  • En introduktion till generativ AI

  • Överblick över aktuella AI-modeller och metoder för audiovisuell idéutveckling med textgenerering, generativ bild, generativ video samt en översikt av generativ AI för 3D-grafik och animation

  • En introduktion till möjligheter och problem som generativ AI kan innebära för kreativ sektor
     

Stor vikt läggs vid att kunna relatera utvecklingen inom det generativa AI-området till den egna produktionsprocessen.

Läs mer och ansök här: https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/ai-audiovisual-lab

Kursen är producerad av Kulturakademin i samarbete med Film & TV Lindholmen, GameLab Lindholmen, Filmcentrum Väst, BoostHBG och med stöd av Västra Götalandsregionen och Region Halland.

bottom of page